შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

  • 14 Jun, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე.

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ბათუმში

  • 14 Jun, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას

დაწვრილებით

სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 1 May, 2019

ტრენინგზე მსმენელების შეისწავლიან შემდეგ თემებს: სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები, ხანძრის პრევენცია, სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები შენობა-ნაგებობების და სათავსოების მოვლა პატრონ

დაწვრილებით

მენეჯმენტის უფლება-მოვალეობები უსაფრთხოების სფეროში

  • 25 Apr, 2019

  „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ ახალი ორგანული კანონით, კომპანიების ხელმძღვანელებს განესაზღვრათ მნიშვნელოვანი და კონკრეტული ფუნქციები და დაეკისრათ დიდი პასუხისმგებლობა. შრო

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

  • 23 Apr, 2019

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა შემუშავებულია შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონმდებლობის მოთხოვნებისა  და საერთაშორის სტანდარტების შესაბამისად. პროგრამა არის

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ბათუმში

  • 16 Apr, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების ა

დაწვრილებით