შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის მართვის ტრენინგი ბათუმში

  • 11 Dec, 2019

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის  მართვა ბათუმში   ტრენინგის მიზ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის მართვის ტრენინგი თბილისში

  • 11 Dec, 2019

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის  მართვა    ტრენინგის მიზანია მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებ

დაწვრილებით

ხარაჩოზე მუშაობის ტრენინგი

  • 11 Dec, 2019

ხარაჩოზე მუშაობის  ტრენინგი მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N477 დადგენილებით დამტკიცებულ „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების კურსი

  • 11 Dec, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების კურსებზე თბილისსა და ბათუმში.

დაწვრილებით

სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 29 Nov, 2019

ტრენინგზე მსმენელების შეისწავლიან შემდეგ თემებს: სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები, ხანძრის პრევენცია, სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები შენობა-ნაგებობების და სათავსოების მოვლა პატრონ

დაწვრილებით

ელექტროუსაფრთხოება

  • 25 Oct, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას ტრენინგზე "ელექტროუსაფრთხოება"  თბილისსა და ბათუმში. &n

დაწვრილებით