შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 11 Apr, 2018

2018 წლის 23 აპრილიდან იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი - შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა ტრენინგი. ტრენინგი შ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 11 Feb, 2018

2018 წლის 1 მარტიდან იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი პროგრამის V ფაზა - შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა ტრენინგი.

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 11 Dec, 2017

2018 წლის 29 იანვრიდან  იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი პროგრამის IV ფაზა - შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 9 Sep, 2017

მ.წ. 18 სექტემბრიდან კავკასიის უნივერსიტეტში იწყება შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა მომზადების III ფაზა. ტრენინგი შემუშავებულია კავკასიის უნივერსიტეტისა და საქართველოს შრომის უსაფრთ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების უფიცერთა საბაზისო მომზადების ტრენინგი

  • 24 Apr, 2017

მ.წ. 7 ივნისიდან კავკასიის უნივერსიტეტში იწყება შრომის უსაფრთხოების ოფიცერთა მომზადების II ფაზა. ტრენინგი შემუშავებულია კავკასიის უნივერსიტეტისა და საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯან

დაწვრილებით

სამშენებლო სფეროს შრომის უსაფრთხოების უფიცერთა მომზადების ტრენინგი

  • 24 Apr, 2017

მ.წ. 8 მაისიდან კავკასიის უნივერსიტეტში იწყება შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა მომზადების ტრენინგი. ტრენინგი შემუშავებულია კავკასიის უნივერსიტეტისა და საქართველოს შრომის უსაფრთ

დაწვრილებით