შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

  • 23 Apr, 2019

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა შემუშავებულია შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონმდებლობის მოთხოვნებისა  და საერთაშორის სტანდარტების შესაბამისად. პროგრამა არის

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ბათუმში

  • 16 Apr, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების ა

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ქუთაისი

  • 15 Apr, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე

დაწვრილებით

პირველადი გადაუდებელი დახმარება

  • 15 Apr, 2019

ტრენინგის მიზანია, პირველადი გადაუდებელი დახმარების ძირითადი ელემენტებისა და ქმედებების შესწავლა, რათა მათი შესრულებით ადამიანს შევუნარჩუნთ სიცოცხლე კვალიფიციური სამედიცინო დახმარების მოსვლამდე.

დაწვრილებით

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოება

  • 15 Apr, 2019

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ტრენინგი მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N477 დადგენილებით დამტკიცებულ „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოე

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა გადამზადების კურსი

  • 11 Apr, 2019

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა გადამზადების კურსები განკუთვნილია პრაქტიკული გამოცდილების მქონე შრომის უსაფრთხოების მენეჯერებისა და ოფიცრებისთვის, მათ შორის აკრედიტებული სერტიფიკატის მოპოვებისათვი

დაწვრილებით