• 4 Mar, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე ბათუმში.

 

პროგრამა შემუშავებულია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის მოთხოვნებისა  და საერთაშორის სტანდარტების შესაბამისად. პროგრამა არის ორთვიანი და მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევ პრაქტიკულ კომპონენტებს, სულ - 130 საათს. პროგრამა აკრედიტებულია საქართველოს ოკუპრებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.

 

პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებული სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული სპეციალისტის ხარისხს მოიპოვებს და მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს. მსმენელი ასევე მიიღებს სახანძრო უსაფრთხოებისა და პირველადი გადაუდებელი დახმარების სერტიფიკატებს.

 

პროგრამის მიზანი – „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადება; საჭირო კომპეტენციების განვითარება ორგანიზაციაში  შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის  ეფექტური მართვისათვის.

 

ტრენერები:

მამუკა ფირცხალავა, ვიქტორ რუსეცკი, ოთარ ქარჩავა, შოთა ნიჟარაძე, რატი ცქიტიშვილი, გიორგი ლეიმანი, ვალერიან ორბელაძე, დავით შევარდნაძე, რატი დოლიძე, ალექსი ჭიჭნაძე.

 

პროგრამის თემატიკა:

 

 • შესავალი შრომის უსაფრთხოების მართვის საკითხებში
 • ეროვნული საკანონმდებლო რეგულაციები და შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტები შრომის უსაფრთხოების სფეროში, შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობით სავალდებულო დოკუმენტაცია
 • საფრთხეების იდენტიფიცირება, რისკების შეფასება და მართვა, საკონტროლო ღონისძიებები საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების  მიხედვით
 • სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევისა და ინციდენტის მოკვლევა - აღრიცხვა, რეგისტრაცია, ანგარიშგება
 • პროფესიული დაავადებები - პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების კლასიფიკაცია, აღრიცხვა და კონტროლი
 • ელექტრო უსაფრთხოება
 • სახანძრო უსაფრთხოება
 • სიმაღლეზე მუშაობა
 • ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებები
 • შრომის ჰიგიენა: ქიმიური, ფიზიკური, ბიოლოგიური და ფქისოსოციალური ფაქტორები
 • ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაცია და უსაფრთხოების წესები
 • პირველადი სამედიცინო დახმარება
 • დახურულ სივცეში მუშაობის უსაფრთხოება
 • ამწის და ამწე მექანიზმების უსაფრთხოება
 • გარემოს დაცვა
 • სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის უსაფრთხოება
 • ჩანგლიანი დამტვირთველის მუშაობის უსაფრთხოება

 

ტრენინგის განრიგი

ტრენინგის დასაწყისი: 8 აპრილი.

ჩატარების დღე : ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი, კვირა

ჩატარების დრო: 18:00-22:00 (შაბათი, კვირა 12:00-18:00)

 

ტრენინიგი ჩატარდება სასტუმრო "Best Western Premier Batumi"-ის საკონფერენციო დარბაზში
მისამართი: ბათუმი, ზ. გორგილაძის #111.

 

ტრენინგის ღირებულება 1350 ლარი

  

 

- ერთი ორგანიზაციიდან 2 ან მეტი წარმომადგენლის დასწრების შემთხევაში მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება.

- შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციაში გაწევრიანებული პირებისთვის, რომელთაც 2017-2018 წლებში გავლილი აქვთ შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა ტრენინგი, მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება.

 

ასოციაციაში გაწევრიანების დეტალები

 

საბანკო რეკვიზიტები

ბანკი: სს ”თიბისი ბანკი”

ანგარიში: GE65TB7556536080100005

დანიშნულებაში მიუთიტეთ "ტრენინგის საფასური, სახელი გვარი, პირადი ნომერი ან საიდენტიფიკაციო კოდი".

 

ორგანიზაციას ინვოისი გამოგეგზავნებათ რეგისტრაციისას მითითებულ მეილზე.


გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
e-mail: oshegeorgia@gmail.com

577226406