ასოციაცია შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილების მქონე სპეციალისტებს სთავაზობს ცოდნის გამოცდით დადასტურებას, რის შემდეგაც გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული აკრედიტებული სერტიფიკატი.

 

გამოცდაზე გასვლის საფასური 250 ლარი.

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

e-mail: oshegeorgia@gmail.com

591 543846

(+995) 593 564488

info@oshe.ge / consultant@oshe.ge

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11